• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/oremder
  • https://www.twitter.com/oremder

Meslektaşımızın karşılaştığı bu durum bir çoğumuzun başına gelebilir, mobbing ile karşılaştığımızda ne yapılmalı yazımızda...
4857 Sayılı İş Kanunu madde 22: "İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz."

Görev değişikliklerinde keyfi hareket edilemez, tenzili rütbe yani işyerindeki pozisyonunuzun düşürülmesi gibi bir durum söz konusu olamaz, ücret değişiklik ya da sosyal hak değişikliği de olmamalıdır. Ancak ücret ve sosyal hak değişikliği bulunmasa dahi tenzili rütbe olamaz. Bu durum size haklı sebeple fesih hakkı doğurur. 4857 sayılı İş Kanunun 24. Maddesinin 2 no'lu bendi uyarınca haklı sebeple fesih yapıp tazminatınızı talep edebilir ya da çalışmaya devam ederken bu değişiklikleri kabul etmediğinize dair işverene yazılı bir başvuruda bulunabilirsiniz. Şahsen bir şey yapmak istemiyorsanız çalışma bölge müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz.

Yukarıdaki metine maruz kalan kişi ve kurum gizli tutulmaktadır. Tamamen örnek teşkil ettiği için hazırlanmış bir yazıdır .

İşin bir de mobbing boyutu var !

Günümüzde oldukça sık karşılaşılan, ancak ne olduğu pek bilinmeyen bir kavram olan mobbing, sosyal yaşantının olduğu her yerde karşımıza çıkmakta ve üzerinde pek düşünülmeyerek, olağan karşılanmaktadır.

Sözlük anlamı olarak ise mobbing (Latincede; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek), özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır, şeklinde tanımlanmaktadır.

Ancak bir işyerinde çalışan kişilerin sinirlendiği, kavga ettiği, tartıştığı her olayı mobbing olarak nitelendirmek mümkün değildir. Mobbing olabilmesi için bir anlık bir eylem ya da davranıştan ziyade sistematik bir hareket gerekmektedir.

  • Kendini Göstermeyi ve İletişim Oluşumunu Etkilemek: Bu grupta, amir çalışanın kendini gösterme olanaklarını kısıtlar, sözünü sürekli keser, çalışana bağırır ve yüksek sesle azarlar, yaptığı işi sürekli eleştirir vb.
  • Sosyal İlişkilere Saldırılar Çevredeki insanlar çalışanla konuşmaz, çalışanın başkalarına ulaşması engellenir ve sanki orada değilmiş gibi davranılır vb.
  • İtibara Saldırılar İnsanlar çalışanın arkasından kötü konuşur, asılsız söylentiler çıkarılır ve çalışan gülünç durum düşürülür, cinsel imalar yapılır vb.
  • Kişinin Yaşam Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırışlar Çalışan için hiçbir özel görev yoktur, verilen işler geri alınır, çalı- şana anlamsız işler verilir ve işi sürekli değiştirilir, mali yük getirecek genel zararlara sebep olunur vb.
  • Çalışan fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanır, fiziksel şiddet tehditleri yapılır, (ör: fiziksel zarar, doğrudan cinsel taciz vb.)

 

Gerek 1475 sayılı eski İş Kanunu’nda gerekse 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nda mobbing yani işyerinde psikolojik tacize ilişkin doğrudan ve açıkça herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 1. maddesinde kanunun amacının işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek, olduğu belirtilmiştir. Mobbing sadece 4587 sayılı İş Kanunu’nu ilgilendiren bir konu olmayıp, aynı zamanda Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve Ceza Kanunu açısından da netice doğurmaktadır. Mobbing kavramı ayrıca uluslararası hukukla da bağlantılıdır.

Kişi ve kurum bilgileri gizli tutulmuş olup tamamen örnek teşkil ettiği için yayınlanmıştır. Herhangi bir çıkar ve kötü niyetli  yaklaşım aranmamalıdır.

Kaynak: Av. Nevra Öksüz, Av. Ali Yüksel, Gülnur ErdoğanPaylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın