• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/oremder
 • https://www.twitter.com/oremder

Tüzel Üyelik

Derneğin amaçlarını kabul eden, tüzüğümüzün 3.maddesinde belirtilen orman endüstrisinde faaliyette bulunan;

 • Gerçek kişi işletmelerde işletme sahibi,
 • Adi ortaklıklar,
 • Tüzel kişi firmalar,
 • Adi ortaklıklarda fiil ehliyetine sahip ortaklar,
 • Tüzel kişi işletmelerde çalışan fiil ehliyetine sahip yöneticiler ve şirket ortakları derneğimize üye olabilir.

Derneğimize üye olacak gerçek ve tüzel kişi işletmelerin;
 • Tüzel kişi işletmeler ile şahıs firmaları ve adi ortaklıkların, Sanayi Odası veya Ticaret Odası’na kayıtlı üye olmaları,
 • Gerçek kişilerin süreli veya süresiz hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında olmamaları, 
 • Yabancı uyruklu gerçek kişi üye adaylarının 
 • Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları, 
 • Derneğe üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Dernek Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan giriş aidatını derneğin banka hesabına yatırması gereklidir. (Üyelik kaydı kabul edilmediği takdirde bu tutar aynen iade edilecektir.)
 •  Adi ortaklıklarda en fazla iki kişi, şahsi firmalarda ise firma sahibi üye olabilir. 
 •  Tüzel kişi olarak üye olmuş firmalardan, firmada çalışan yöneticiler veya şirket ortakları gerçek kişi olarak ayrıca üye olabilir. Bu tür üyeliklerde firmayı temsile yetkili kişi üye olacak gerçek kişiyi belirleyip yazılı olarak derneğe bildirir. Bu üyelik bir kişi ile sınırlıdır. Tüzel kişi firmalar tüzel kişi olarak derneğe üye olmayacaklar ise bu firmalardan en fazla iki kişi derneğe üye olabilir. Tüzel kişi firmalarda, adi ortaklıklarda ve şahıs firmalarında gerçek kişi olarak üye olanlar sektör firmalarda işyeri değiştirdiklerinde veya başka bir firmada ortak veya işletme sahibi olduklarında üye adet sınırları içinde kalmak ve bulundukları firmadan üye olacağını belirten yazıyı, kendi yazılı müracaatlarına ekleyerek derneğe vermek kaydıyla tekrar giriş aidatı ödemeden gerçek kişi üyeliklerini devam ettirebilirler. 

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için müracaat eden gerçek ve tüzel kişi adaylar hakkında en geç 15 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp duyurmak zorundadır. Başvurusu ret edilen kişiye ret nedeni bildirilmez. Üye kabulü veya reddinin nihai merci Yönetim Kurulu’dur. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Yönetim Kurulu isterse bu üyelerden giriş bağışı ve yıllık olarak da asil üyelerin ödedikleri aidat miktarı tutarında bağış alabilir. Fahri üyelerin kaydı ayrı bir yerde tutulur. Derneğe onursal üye kaydı Genel Kurul kararı ile alınır. Fahri ve onursal üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakkı yoktur.
Şahsi üyelikler için gerekli evrak ve işlemler;
 • Tüzel üyelik başvuru formu (Ek-2)
 • 2 adet fotoğraf 
 • 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (Temsilciye ait)
 • 250 TL giriş ücretinin ve 500 TL yıllık aidatın derneğimizin İş Bankası, Sarıyer Şubesi Iban: TR38 0006 4000 0011 0460 8079 13 hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 • Talep  edilen formların doldurulması. 

Tüzel kişi üyelikler için gerekli evrak ve işlemler Derneğe üye olmak isteğinizi ve dernekte firmanızı kimin temsil edeceğini belirten yönetim kurulu veya ortaklar kurulu tarafından alınmış ve notere tasdik edilmiş karar örneği veya bu konuda imza yetkilisi tarafından yazılmış bir üyelik başvurusu ile imza sirküleri,
Tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin 2 adet renkli fotoğraf,
1 adet nüfus sureti, 250 TL giriş ücretinin ve 500 TL yıllık aidatın derneğimizin İş Bankası Sarıyer Şubesi, Iban: TR38 0006 4000 0011 0460 8079 14 250514 no’lu hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu gereklidir. 

Not:(Herhangi bir nedenle dernek üyeliğinizin onaylanmaması durumunda yukarıdaki bedeller aynen iade edilir.)İletişim ve detaylı bilgi için; 
info@oremder.com