• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/oremder
  • https://www.twitter.com/oremder

Bireysel Üyelik

Kimler Üye Olabilir?

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan tüm Orman Endüstri Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendisliği öğrencileri kişiler ve sektörle ilgili tüm tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Nasıl Üye Olabilirim?

Üye olmasında engel bulunmayan Orman Endüstri Mühendisleri; Online Üyelik Formu'nu doldurur.

Dernek başkanlığına yazılı veya online olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç 15 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç SMS veya e-mail yoluyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye defterine kaydedilir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyeliği kabul edilen Orman Endüstri Mühendisi,

Kendisi tarafından doldurulup imzalanmış üyelik başvuru formu,  vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve mezun ise diploma ya da öğreni ise öğrenci belgesini info@oremder.com adresine mail olarak gönderir.

Üyeliği kabul edilen Orman Endüstri Mühendisi
Mezun ise 20,00 TL kayıt ücreti, 20,00 TL yıllık aidat olmak üzere toplam 40,00 TL
Öğrenci ise 20,00 TL yıllık aidat ücretini dernek banka hesabına yatırır. 


Banka:  Türkiye İş Bankası

Şube:  Sarıyer / İstanbul Şubesi

Hesap Adı:  Orman Endüstri Mühendisleri Derneği / Oremder

Hesap No:  1046 807913

IBAN:  TR38 0006 4000 0011 0460 8079 13


Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyelikten çıkış formu doldurması gerekir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten Çıkarılma

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yapılan ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

İletişim ve detaylı bilgi için; 
info@oremder.com